Приглашаем посетить книжную выставку к 55-летию кафедры «Автоматика и телекоммуникации»

этапы большого пути

Научно-техническая библиотека приглашает посетить книжную выставку в отделе нормативно-технических документов библиотеки (2 учебный корпус) c 13 по 30 октября 2015 года  к 55-летию кафедры «Автоматика и телекоммуникации».

 

 

 

Список документов к выставке  «Этапы большого пути» (к 55-летию кафедры «Автоматика и телекоммуникации»)

1. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих: I Всеукр. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 15-16 трав.2001 р., м. Донецьк: збірник наукових праць / Донецьк. держ. техн. ун-т; Орг. ком.: К. М. Маренич (голова) та ін. - Донецьк: ДонДТУ, 2001. - 250 с.: іл. - (80-річчю ДонНТУ присвячується).

2. Автоматизований електропривод машин і установок шахт і рудників: навчальний посібник для ВНЗ / Маренич Костянтин Миколайович [и др.]; К. М. Маренич, Ю. В. Товстик, В. В. Турупалов та ін.; ДВНЗ «ДонНТУ». - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. - 245 с.

3. Бессараб В. І. Математичні основи теорії дискретно-безперервних систем: монографія / В. І. Бессараб; ДВНЗ «ДонНТУ». - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. - 175 с.

4. Збірка студентських наукових праць факультету «Комп' ютерні інформаційні технології і автоматика»: збірник статей / Донецьк. нац. техн. ун-т; Редкол.: О. В. Хорхордін (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2003 -. - Текст: укр., рос. Вип.2: . - 2004. - 467 с.

5. Зборщик М. П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921-2001) / М. П. Зборщик, Т. І. Іваненко. - Донецьк: Норд-Прес, 2002. - 376 с.: портр.

6. Історія Донецького державного технічного університету / Редкол.: О. А. Мінаєв (гол.) та ін. - Донецьк: Юго-Восток, 2001. - 362 с.: іл.

7. Калинин В. В. Надежность рудничного электрооборудования и средств автоматизации: учебное пособие для вузов / В. В. Калинин, М. И. Макаров; ДПИ. - Донецк: ДПИ, 1987. - 51 с. : ил.

8. Кінцеві пристрої абонентського доступу: навчальний посібник для ВНЗ / Воропаєва Вікторія Яківна [и др.]; В. Я. Воропаєва, І. О. Молоковський, В. Й. Поддубняк та ін.; за заг. ред. В. В. Турупалова; ДВНЗ «ДонНТУ». - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. - 201 с.

9. Кравчук А. Ф.  Аналіз регулярних та випадкових сигналів: навчальний посібник для вузів / А. Ф. Кравчук, В. О. Кондратець, Л. Є. Степанов; Кіровоград. ін-т сільськогосп. машинобудування. - К.: НМК ВО, 1991. - 88 с.

10. Макаров М. И. Надежность электронных устройств автоматики, информационных и компьютерных систем: учебное пособие для вузов / М. И. Макаров, А. В. Жадан, А. А. Зори; Ин-т содерж. и методов обучения, Донецк. гос. техн. ун-т. - Донецк: ДГТУ, 1996. - 248 с.

11. Макаров М. И. Надежность электроснабжения забоев угольных шахт / М. И. Макаров, А. А. Бочаров. - К.: Техніка, 1985. - 184 с.: ил.

12. Обчислювальна техніка та автоматизація / Редкол.: Є. О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 208 с.: ил. - (Наукові праці ; Донецьк. нац. техн. ун-т; Вип. 107).

13. Обчислювальна техніка та автоматизація / Редкол.: Є. О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - (Наукові праці; Донецьк. нац. техн. ун-т; Вип. 74).

14. Рафіков Г. Ш. Основи сучасної теорії управління безперервних динамічних систем: навчальний посібник / Г. Ш. Рафіков; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2003. - 196 с.

15. Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0: навчальний посібник для ВНЗ / Мартиненко Тетяна Володимирівна [и др.]; Т. В. Мартиненко, О. Й. Савкова, В. В. Турупалов, А. М. Фонотов; Мін-во освіти і науки України. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 312 с.

 16. Теорія телетрафіку: навчальний посібник для ВНЗ / Воропаєва Вікторія Яківна [и др.]; В. Я. Воропаєва, В. І. Бессараб, В. В. Турупалов, В. В. Червинський; ДонНТУ. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. - 202 с.

  17. Цапенко Г. И.  Дискретные автоматические системы: (текст лекций) /  Г. И. Цапенко, А. А. Борисов. - Донецк: ДПИ, 1979. - 66 с.

  18Чисельні методи комп'ютерного аналізу: навчальний посібник для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації»: навчальний посібник для ВНЗ / Воропаєва Вікторія Яківна [и др.]; В. Я. Воропаєва, І. К. Локтіонов, Л. П. Мироненко, В. В. Турупалов; за заг. ред. В. В. Турупалова; ДонНТУ. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. - 213 с.

  19. Электроэнергетика и автоматизация промышленных установок: сборник научных работ / ДПИ; редкол.: Э. Г. Куренный (отв. ред.) и др. - Донецк: ДПИ, 1974. - 208 с. 

 

Полную информацию об источниках по теме : «Этапы большого пути» (к 55-летию кафедры «Автоматика и телекоммуникации») вы найдете в электронном каталоге

http://donntu.org/ec