Книжная выставка к 65-летию со дня рождения Приходченко Екатерины Ильиничны

Приходченко Е.И.

Научно-техническая библиотека ДонНТУ приглашает посетить книжную выставку в отделе обслуживания научной литературой (3 учебный корпус) с 18 по 30 сентября
к 65-летию со дня рождения Приходченко Екатерины Ильиничны – доктора педагогических наук, академика Международной академии наук педагогического образования, заслуженного учителя Украины, профессора кафедры «Социологии и политологии»

Список трудов автора

1. Горпинченко, Г.В. Формування художньо-конструкторських здібностей молодших школярів: теоретичний аспект / Г. В. Горпинченко, Приходченко Катерина Іллівна
// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 2(14) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: Є.О. Башков та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - С.154-158.

2. Єщенко, Т.А. Тестові завдання з історії української культури : навчальний посібник для ВНЗ / Єщенко Тетяна Анатоліївна, Приходченко Катерина Іллівна ; Т.А. Єщенко, К.І. Приходченко ; ДУІіШІ, Каф. українознавства і суспільно-гуманітарних дисциплін. - Донецьк : ДУІіШІ, 2011. - 144с.

3. Капацина, Н.М. Методи навчання у ВТНЗ при створенні творчого освітньо-виховного середовища / Капацина Наталя Миколаївна, Приходченко Катерина Іллівна// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 2(14) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: Є.О. Башков та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - С.45-50.

4. Приходченко, К.І. Болонська система навчання в історичному аспекті розвитку / Приходченко Катерина Іллівна, Т. І. Люріна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 1(13) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: Є.О. Башков та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - С.40-46.

5. Приходченко, К.І. Інтернаціоналізація та європеїзація вищої освіти України: вектор розвитку/ПриходченкоКатеринаІллівна//Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 2(12) / ДВНЗ "ДонНТУ" ; редкол.: Є.О. Башков та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С.19-28.

6.?Приходченко, К.І. Ціннісні орієнтації молоді / Приходченко Катерина Іллівна, А. В. Горпинченко // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : релігійні та позарелігійні стратегії розвитку культури: глобалізація, секуляризація, раціоналізація : матеріали XXXII міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 26 квітня 2013 року / Донецька обласна державна адміністрація та ін. ; редкол.: О.А. Мінаєв та ін. - Донецьк : Мидгарт, 2013. - С. 156-158.

Полную информацию о трудах автора вы найдете в электронном каталоге

http://donntu.org/ec